priority_high

Kliknij, żeby zobaczyć ważne informacje

close

Najważniejsze informacje dla klientów

Psychologo zmieniło adres swojej siedziby! Wszystkie wizyty odbywają się w Zabrzu na ul. Szczęść Boże 25

Uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny z rejestracją w grudniu 2023 możliwy jest w następujących terminach:

01.01 - 05.01: 9:00 - 12:00
8.01 - 12.01: 16:00 - 19:00
15.01 - 19.01: 17:00 - 20:00
22.01 - 26.01: 17:00 - 20:00
29.01 - 02.02: 9:00 - 12:00

W pozostałych terminach prosimy o kontakt za pomocą SMS'a, maila lub facebook'a. Do usłyszenia!

Wady wymowy

Gdy słowa nie brzmią prawidłowo

Więcej informacji o wadach wymowy

O wadach wymowy mówimy, gdy dziecko komunikuje się z otoczeniem w sposób prawidłowy, lecz nie wymawia wszystkich dźwięków odpowiednich dla jego wieku. To znaczy, że zasób słów, budowane konstrukcje, nawiązywanie dialogów itp nie są opóźnione, za to realizacja dźwięków jest odpowiednia dla dziecka młodszego lub jest zniekształcona. Zdarza się, że opóźniony rozwój mowy towarzyszy poważniejszym zaburzeniom.

Jeżeli zauważysz, że któryś z poniższych warunków w zależności od wieku dziecka nie jest spełniony, może to oznaczać, że konieczna jest konsultacja z logopedą.

Etapy rozwoju mowy

Trzeci rok życia.

 • dziecko wykonuje trudniejsze polecenia - np. weź plecak i chodź do taty,
 • rozróżnia przeciwieństwa - jest - nie ma, duży - mały,
 • nazywa większość znanych mu przedmiotów,
 • popełnia błędy gramatyczne np. idłam zamiast szłam,
 • buduje dłuższe i trudniejsze zdania,
 • stosuje zaprzeczenia: "nie ma...",
 • wymawia trudniejsze głoski: K, G, L,
 • najtrudniejsze dźwięki zamienia prostszymi: szalik - salik, czapka - capka, rower - lowel.
 • pojawiają się pierwsze proste słowa: np. bam, am, papa, mama, tata.

Czwarty rok życia

 • dziecko rozumie złożone polecenia, można z nim swobodnie porozmawiać na różne tematy. Samo wypowiada się na dowolny temat stosując ograniczone, znane sobie słownictwo,
 • prócz dotychczasowo wymawianych głosek (wszystkie samogłoski, K, G, F, W, T, D, N, P, B, M, Ł, J, L, Ś, Ź, Ć, DŹ) dochodzą nowe, trudniejsze: S, Z, C, DZ,
 • głoski SZ, Ż, CZ, DŻ mogą być zamieniane na S, Z, C, DZ, ale już nie na Ś, Ź, Ć DŹ,
 • głoska R może być zamieniana na L, ale już nie na J,
 • mowa dziecka brzmi czysto, nie przypomina wymowy "Kaczora Donalda", język nie wchodzi między zęby,
 • dziecko mówi płynnie - powtórzenia wyrazów, sylab, głosek występują rzadko, sporadycznie,
 • wciąż mogą występować błędy gramatyczne - dziecko cały czas nabywa reguł języka.

Piąty rok życia

 • z dzieckiem można porozmawiać na różne tematy. Samo wypowiada się na dowolny temat stosując coraz bardziej zróżnicowane słownictwo,
 • prócz dotychczasowo wymawianych głosek (wszystkie samogłoski, K, G, F, W, T, D, N, P, B, M, Ł, J, L, Ś, Ź, Ć, DŻ, S, Z, C, DZ) dochodzą nowe, trudniejsze: SZ, Ż, CZ, DŻ,
 • tylko głoska R może być zamieniania na inną, czyli L, ale już nie ma J. Żadne inne głoski nie są już pozamieniane,
 • mowa dziecka brzmi czysto, nie przypomina wymowy "Kaczora Donalda", język nie wchodzi między zęby,
 • dziecko mówi płynnie - powtórzenia wyrazów, sylab, głosek występują rzadko, sporadycznie,
 • błędy gramatyczne są coraz rzadsze. Dziecko potrafi powtórzyć trudne, długie wyrazy.

Szósty rok życia.

 • dziecko prawidłowo wymawia wszystkie dźwięki języka polskiego - jako ostatnia pojawia się głoska R,
 • dziecko potrafi poskładać wyraz z części na podstawie tego, co słyszy - z sylab, głosek lub np. D-O-M lub KU-BEK,
 • dziecko dzieli wyrazy na sylaby,
 • dziecko słyszy, jaka głoska znajduje się na początku lub końcu wyrazu. Potrafi określić pozycje danej głoski w wyrazie (początek, środek lub koniec),
 • dziecko potrafi określić, czy dany wyraz wymawiany jest poprawnie czy nie np. szafa - safa, domek - tomek,
 • mowa dziecka brzmi czysto, nie przypomina wymowy "Kaczora Donalda", język nie wchodzi między zęby,
 • dziecko mówi płynnie - powtórzenia wyrazów, sylab, głosek występują rzadko, sporadycznie.

Skorzystaj z usługi

Poznaj nowoczesną metodę Tomatisa

Trening polega na podawaniu przez specjalne słuchawki dźwięków w postaci głosu lub muzyki. Kluczowy jest fakt, że dźwięki te są filtrowane - odcinane są wysokie lub niskie częstotliwości, by aktywować obszary kory mózgowej odpowiedzialne za konkretne umiejętności.