priority_high

Kliknij, żeby zobaczyć ważne informacje

close

Najważniejsze informacje dla klientów

Psychologo zmieniło adres swojej siedziby! Wszystkie wizyty odbywają się w Zabrzu na ul. Szczęść Boże 25

Uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny z rejestracją w grudniu 2023 możliwy jest w następujących terminach:

01.01 - 05.01: 9:00 - 12:00
8.01 - 12.01: 16:00 - 19:00
15.01 - 19.01: 17:00 - 20:00
22.01 - 26.01: 17:00 - 20:00
29.01 - 02.02: 9:00 - 12:00

W pozostałych terminach prosimy o kontakt za pomocą SMS'a, maila lub facebook'a. Do usłyszenia!

Diagnoza integracji sensorycznej

By znaleźć źródło trudności dziecka

Więcej o diagnozie SI

Trafna diagnoza procesów przetwarzania zmysłowego dziecka lub osoby dorosłej musi uwzględnić wszystkie obszary jej funkcjonowania. Podczas diagnozy poznajemy preferencje dziecka, jego mocne strony obraz obszary, które stanowią wyzwanie. W przypadku diagnozy dzieci polegamy w dużej mierze na szczegółowym wywiadzie z rodzicem, który jest bazą dla dalszego procesu diagnostycznego.

Podczas diagnozy korzystamy ze standaryzowanych testów oraz prób klinicznych, a także swobodnej obserwacji dziecka i jego zachowania w dowolnej i kierowanej aktywności.

Diagnozę kończy wydanie obszernej i szczegółowej opinii, która zostaje dokładnie omówiona z rodzicami. To ważne, aby rodzice rozumieli, czego potrzebuje ich dziecko, by mogli lepiej planować wspierające dla niego działania w codziennej aktywności.

Pojedyncze spotkanie150 PLN / 50 min

Pełna diagnoza składa się z czterech spotkań i czasami poszerzana jest o kolejne spotkanie/nia, gdy dziecko potrzebuje więcej czasu na swobodną pracę z diagnostą. W spotkaniach w razie potrzeby uczestniczy rodzic. Priorytetowo traktowany jest komfort dziecka. Wydanie opinii po diagnozie - w ramach opłaty za spotkania, bez dodatkowych opłat.

Wydanie dodatkowej opinii o dziecku50 PLN
Gabinet Integracji Sensorycznej Gabinet Integracji Sensorycznej Gabinet Integracji Sensorycznej

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Warto się przygotować!

Pamiętaj, żeby zapisywać wszystkie pytania. W trakcie konsultacji często zapominamy o coś zapytać.

Przynieś ze sobą wyniki dziecka.

Jeżeli dziecko uczęszcza do poradni specjalistycznej, np. laryngologicznej, psychologicznej koniecznie zabierz ze sobą wyniki badań, opinie, zaświadczenia. Przydaje się również książeczka zdrowia dziecka.

Przebieg diagnozy

Diagnoza składa się z czterech spotkań:

  • Wywiad z rodzicami/rodzicem – spotkanie bez dziecka
  • Pierwsze spotkanie diagnostyczne z dzieckiem
  • Drugie spotkanie diagnostyczne z dzieckiem
  • Wydanie i omówienie opinii - spotkanie bez dziecka

Gdy potrzebujemy więcej czasu

W wyjątkowych sytuacjach liczba spotkań może ulec zwiększeniu.

Dzieje się tak, gdy obserwacja dziecka jest utrudniona, na przykład dziecko rozpoczyna dającą się rzetelnie ocenić współpracę z terapeutą dopiero na drugim spotkaniu. Dodatkowe spotkanie umawiane jest także wtedy, gdy konieczne jest pogłębienie wywiadu lub szersze omówienie opinii. Zawsze jest to ustalane z rodzicami.

Kto prowadzi?

Magdalena
Szołtysik
Psycholog, Terapeuta SI

trending_flat
Magdalena Szołtysik

Skorzystaj z usługi

Poznaj nowoczesną metodę Tomatisa

Trening polega na podawaniu przez specjalne słuchawki dźwięków w postaci głosu lub muzyki. Kluczowy jest fakt, że dźwięki te są filtrowane - odcinane są wysokie lub niskie częstotliwości, by aktywować obszary kory mózgowej odpowiedzialne za konkretne umiejętności.