Terapia jąkania

Występowanie niepłynności mowy

Przykładowy przebieg diagnozy dla dzieci do 7. roku życia.

Pierwsze spotkanie

Wstępne badanie przesiewowe – 30-50 minut, w którym uczestniczy jeden lub dwoje rodziców bez dziecka. Celem spotkania jest ustalenie, czy dalsza, bardziej szczegółowa diagnoza jest konieczna. Podczas spotkania omawiany jest kwestionariusz wstępnego badania, wyciągane są wnioski o dalszym postępowaniu. Jeśli terapia nie jest konieczna na tym etapie, rodzice otrzymują szczegółowe zalecenia.

Pierwsze spotkanie150 PLN

Pełna diagnoza

Wykonywana w razie potrzeby po pierwszym spotkaniu – składa się z jednego lub dwóch spotkań.

  • Pierwsza sesja diagnostyczna – 50 minut – jeden lub oboje rodziców i dziecko, bez rodzeństwa – badanie mowy i języka dziecka, diagnoza jąkania, badanie kompetencji komunikacyjnych w kontakcie rodzic-dziecko.
  • Druga sesja diagnostyczna – 50 minut - jeden lub oboje rodziców, bez dziecka– Pogłębienie wywiadu, przekazanie rodzicom bardziej szczegółowych informacji oraz rokowań, udzielenie rodzicom odpowiedzi na nurtujące ich pytania i odpowiedź na towarzyszące im obawy.
Pierwsza sesja diagnostyczna150 PLN
Druga sesja diagnostyczna150 PLN

Terapia metodą Palin PCI

Jedno spotkanie150 PLN

6 spotkań w tygodniowych odstępach. Czas trwania – około 50 minut.

Wizyta kontrolna

Po sześciu tygodniach od zakończenia terapii – ocena jąkania według rodziców oraz przez terapeutę. Podjęcie decyzji o dalszych działaniach:

  • Monitoring – raz w miesiącu, przez okres co najmniej jednego roku
  • Kontakt w razie pojawienia się pogorszenia w płynności mowy dziecka
  • Dalsza terapia ukierunkowana na bezpośrednią pracę terapeuty z dzieckiem
Jedno spotkanie120 PLN

Przykładowy przebieg diagnozy dla dzieci powyżej 7. roku życia.

Pierwsze spotkanie

50 minut – rodzic podczas spotkania omawiany jest kwestionariusz wstępnego badania, poznanjemy historię jąkania dziecka. Omówienie czynników wpływających na rokowania. Zaplanowanie dalszych działań. W razie potrzeby umówienie dodatkowego spotkania, by móc szczegółowo odpowiedzieć na obawy i pytania rodziców.

Pierwsze spotkanie120 PLN

Podjęcie decyzji o dalszych działaniach.

Drugie spotkanie

50 minut – Jeden lub dwoje rodziców wraz z dzieckiem (bez rodzeństwa). Badanie logopedyczne dziecka, ocena jąkania oraz sprawności narządów mowy, kompetencji komunikacyjnych dziecka. Nawiązanie relacji, przygotowanie na dalsze spotkania terapeutyczne.

Jedno spotkanie120 PLN

Sesje terapeutyczne z dzieckiem

Jedno spotkanie100 PLN

Spotkania trwają 45-50 min.

Gabinet logopedyczny Gabinet logopedyczny Gabinet logopedyczny

Skorzystaj z usługi

Poznaj nowoczesną metodę Tomatisa

Trening polega na podawaniu przez specjalne słuchawki dźwięków w postaci głosu lub muzyki. Kluczowy jest fakt, że dźwięki te są filtrowane - odcinane są wysokie lub niskie częstotliwości, by aktywować obszary kory mózgowej odpowiedzialne za konkretne umiejętności.