Specjalistyczne diagnozy i terapia przez zabawę

Terapeuta dziecięcy

Dla kogo?

Terapeuta dziecięcy

Terapeuta dziecięcy prowadzi specjalistyczne diagnozy z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci od urodzenia do drugiego roku życia, intelektu, zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnozę gotowości szkolnej oraz diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju. Ponadto, w razie potrzeby, dziecko obejmowane jest opieką terapeutyczną i wraz z rodzicami i psychologiem pracuje nad wyzwaniami i trudnościami z jakimi się mierzy.
Nasza oferta

Terapeuta dziecięcy

  • Konsultacja psychologiczna jednorazowa 120 PLN
  • Sesja terapii psychologicznej 120 PLN
  • Wydanie opinii o dziecku 50 PLN
  • Diagnoza rozwoju psychoruchowego 240 PLN
  • Diagnoza sprawności intelektualnej 360 PLN
  • Diagnoza zaburzeń lękowych 240 PLN
  • Diagnoza gotowości szkolnej 240 PLN
  • Diagnoza całościowa od 360 PLN

Pakiety diagnostyczne

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od noworodka do drugiego roku życia w oparciu Dziecięcą Skalę Rozwojową. Próby rozwojowe zawarte w skali DSR pozwalają ocenić cztery obszary rozwojowe dziecka: motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, mowę i komunikację oraz reakcje społeczne.

Badanie obejmuje dwa spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut

Diagnoza sprawności intelektualnej i zdolności poznawczych dzieci w wieku od dwóch lat do osiemnastego roku życia przy użyciu Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5). Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz inteligencji ogólnej, werbalnej, niewerbalnej oraz wyniki poszczególnych czynników. Wyniki testu mają szczególne znaczenie tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój intelektualny pacjenta nie jest w pełni typowy (populacje specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, niepełnosprawności intelektualne , wybitne uzdolnienia).

Polska wersja testu jest pełną adaptacją najnowszej wersji oryginalnej, a normy polskie opracowana na podstawie badań ogólnopolskich w latach 2016-2017.

Badanie obejmuje trzy spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut i jest uwarunkowane wiekiem dziecka oraz tempem pracy. 

Diagnoza zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży w oparciu o skale objawowe opracowane na podstawie najnowszej piątej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Diagnoza obejmuje następujące postacie lęku: lęk uogólniony, lęk społeczny, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, agorafobia, fobia specyficzna.

Badanie obejmuje dwa spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut.

Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcio- i sześcioletnich przy użyciu baterii diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku szkolnym. Bateria testów została opracowana przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku i pozwala na ocenę następujących umiejętności dziecka: funkcje słuchowo-językowe, funkcje wzrokowo-przestrzenne, rozwój poznawczy, rozwój społeczno-emocjonalny, orientacja, motoryka mała.

Badanie obejmuje dwa spotkania konsultacyjno-diagnostyczne po 50 minut.

Diagnoza całościowych zaburzeń (autyzm dziecięcy, autyzm wysokofunkcjonujący, Zespół Aspergera) rozwoju obejmuje pięć spotkań konsultacyjno- diagnostycznych ukierunkowanych na zebranie wywiadu, obserwację dziecka w swobodnej zabawie, ocenę sprawności intelektualnej i funkcji poznawczych, ocenę kompetencji społeczno- emocjonalnych oraz wypełnienie przez rodziców i innych opiekunów dziecka przesiewowego kwestionariusza do badania objawów całościowych zaburzeń rozwoju. Badania przeprowadzane są w oparciu o wystandaryzowane narzędzia psychometryczne opracowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz Pracownię Testów Psychologicznych z Warszawy.

Badanie obejmuje trzy do pięciu spotkań konsultacyjno- diagnostycznych po 50 minut

Ilość spotkań może ulec zmianie w zależności od wieku dziecka, tempa pracy dziecka oraz nasilenia objawów całościowych zaburzeń rozwoju.

Kto prowadzi?

Umów się na konsultacje diagnozę terapię zajęcia dla dzieci

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.