Specjaliści

Specjaliści

Razem wspieramy rodzinę – zarówno dzieci jak i rodziców - w szeroko pojętym rozwoju.

Adriana Rybicka-Klimczok

Adriana Rybicka-Klimczyk

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Feniks w Gliwicach. Specjalizuje się w diagnozie, poradnictwie oraz terapii zaburzeń rozwojowych, poznawczych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży. W 2018 roku rozpoczęła całościowe szkolenie z psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W pracy z dzieckiem kieruje się ideą emocjonalnej dostępności, nieoceniania, budowania przymierza i zaufania w relacji terapeuta- dziecko by w tej atmosferze móc oswajać dziecięce lęki i rozwiązywać wewnętrzne konflikty. Celem jej pracy terapeutycznej jest nie tylko pomoc dziecku, ale przede wszystkich pomoc rodzicom w empatycznym dostrajaniu się oraz dostrzeżeniu i nazwaniu uczuć dziecka.

W PsychoLogo zajmuje się poradnictwem i terapią dla dzieci z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, nadpobudliwością psychoruchową, dzieci nieśmiałych, z mutyzmem, dzieci młodszych z zaburzeniami snu, jedzenia czy defekcji oraz dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami szkolnymi.

Prowadzi specjalistyczne diagnozy z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci od urodzenia do drugiego roku życia, intelektu, zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnozę gotowości szkolnej oraz diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju.

Na ten moment możliwe terminy spotkań z terapeutą to wtorki w godzinach 11-16.

Edyta Bartuś

Edyta Bartuś

Pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim doświadczeniem, instruktor tańca nowoczesnego, arteterapeuta.

Jej zainteresowania kierują się głównie w stronę tańca i kreatywnego, efektywnego pobudzania procesu nauczania. Pracę dyplomową pisała w oparciu o wiedzę wybitnej Pani Profesor, swojej imienniczki, Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i jej odkryć dotyczących dziecięcej matematyki.

Ciepła, serdeczna a przy tym niesamowicie konsekwentna i wymagająca – zawsze z uśmiechem na twarzy i łagodnością. To bardzo rzadkie połączenie cech dobrego nauczyciela pozwala jej osiągać wyjątkową skuteczność dydaktyczną. Jej uczniowie sięgają wyżyn swoich możliwości nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą! Jako mądry nauczyciel inicjuje proces myślenia dziecka, nadzoruje go i wspiera, ale nie wykonuje pracy za ucznia. Pozwala, aby dziecko uczyło się samo, samodzielnie dochodziło do wiedzy, miało satysfakcję ze swojego indywidualnego sukcesu.

W Psychologo prowadzi zajęcia „kreatywnej matematyki” dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

Prowadzi zajęcia:

Joanna Blacha

Joanna Blacha

Absolwentka PSM I i II stopnia w klasie fortepianu i rytmiki. Tytuł magistra uzyskała na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Terapeuta z pasją, która w namacalny sposób przekłada się na jakość prowadzonych przez nią zajęć. Dzieci ją uwielbiają i ze zniecierpliwieniem oczekują kolejnego spotkania. Dociera do serca maluchów i porusza je pięknem muzyki. Pracuje w podejściu eklektycznym z elementami muzykoterapii kreatywnej Nordoff – Robbins, rytmiki dalcrozowskiej oraz metody Carla Orffa.

W Psychologo prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zdrowej oraz z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami a także grupowe – ogólnomuzyczne dla wszystkich chętnych: samych dzieci lub z udziałem rodziców. Szczególnie bliskie jest jej wsparcie dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Prowadzi zajęcia:

Aurelia Kobylińska

Aurelia Kobylińska

Absolwentka Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Kolegium Nauczycielskiego, Akademii Muzycznej oraz UŚ w Cieszynie. Oligofrenopedagog, od lat aktywny w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.

Inicjatorka grup muzycznych dla dzieci, która marzy o stworzeniu dziecięcej grupy gospel. Stale obecna na warsztatach i eventach muzycznych. Wokalistka, chórzystka, która uświetniła swoim śpiewem już wiele uroczystości wyciskając łzy z oczu publiczności.

Śpiewa i gra, tańczy, podryguje z krótkimi przerwami na sen. Gra na djembe i akordeonie oraz na klasycznych klawiszach.
Kobieta z sercem na dłoni i z ogromną dawką humoru znajdzie drogę do każdego dziecka.

W PsychoLogo prowadzi zajęcia Muzyka dla Malucha dla dzieci w wieku 1-4 lata.

Prowadzi zajęcia:

Bożena Gieorgieva

Bożena Georgieva

Neurologopeda kliniczny, specjalista Wczesnej Interwencji Logopedycznej – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Magister Filologii Polskiej – Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dyplomowany masażysta.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i indywidualne podejście do pacjenta. Empatyczna, zaangażowana w swoją pracę, otwarta na nowe rozwiązania, elastycznie dostosowująca sposób pracy do konkretnego dziecka, czy osoby dorosłej.

Jej cele zawodowe skupiają się na poprawie jakości życia pacjentów poprzez skuteczną terapię mowy i komunikacji. Bierze udział w szkoleniach i konferencjach, nieustannie wzbogacając swój warsztat pracy o nowe metody.

Przeprowadza diagnozę oraz zajęcia neurologopedyczne dzieci oraz dorosłych. Realizuje terapię między innymi: Opóźnionego Rozwoju Mowy, dysfagii, dyslalii, jąkania, afazji, dyzartrii, innych zaburzeń mowy i komunikacji wynikających z uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Prowadzi zajęcia:

Aleksandra Nieć

Aleksandra Nieć

Psycholog, pedagog, nauczyciel przedszkolny oraz wczesnoszkolny, lektor języka angielskiego dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi zajęcia indywidualne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, grupową rewalidację oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci przedszkolnych. Jest nauczycielem i lektorem grup przedszkolnych w przedszkolu.

W pracy stara się być kreatywna: jeśli na dany temat nie ma jeszcze zabawy albo piosenki dla dzieci, to jest spora szansa, że w ciągu najbliższych dziesięciu minut takowa powstanie. Podąża za potrzebami i głosem podopiecznych, chce, żeby spotkanie dorosłego i dziecka było dla obu stron przyjemnością i ciekawą przygodą.

W PsychoLogo prowadzi zajęcia adaptacyjne przygotowujące dzieci do pójścia do przedszkola.