Martyna Witecka

Terapeuta Integracji Sensorycznej, trener TUS

Martyna o sobie

Praca z dzieckiem to dla mnie przede wszystkim podążanie za jego potrzebami. Tworzę przyjazną atmosferę, dającą poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Samoświadomość, budowanie poczucia własnej wartości, umiejętność wyrażania swoich emocji, to dla mnie ważne aspekty każdego procesu terapeutycznego. Piękne i motywujące jest obserwowanie dziecka, jego małych i dużych kroków, „rozkwitu” i chęci wspólnego bycia „tu i teraz”.

Wykształcenie

Terapia psychopedagogiczna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, stacjonarne studia licencjackie

Pedagogika lecznicza z oligofrenopedagogiką
Uniwersytet Opolski, niestacjonarne studia magisterskie

Integracja sensoryczna
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, w/z ISP w Tychach, studia podyplomowe

Trening umiejętności społecznych
IDN Wiedza w Katowicach, kurs

Terapia dziecka z autyzmem
Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu, kurs

Jak skutecznie pracować z grupą
Fundacja Szcześliwe dzieciństwo w Lublinie, kurs

Matematyka Multisensoryczna z kodowaniem
A. Charęzińska, Wspieranie Rozwoju dzieci, kurs

O specjaliście

Ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą zarówno indywidualnie jak i grupowo, co przekłada się na jej pełną profesjonalizmu postawę względem podopiecznych oraz ich rodzin. W pracy z dziećmi dużą wagę przywiązuje do ich potrzeb. Umożliwiania im doświadczania możliwie jak najwięcej sytuacji pozytywnie wpływających na ich rozwój. W relacji z rodzicem, jest WSPIERAJĄCYM terapeutą, dającym konkretną informację zwrotną. Współpracę ukierunkowuje tak, aby wspólne działania przynosiły zamierzone efekty. Ze szczególną dbałością przypatruje się mocnym stronom każdej rodziny, tak aby razem z dzieckiem i jego rodzicami odnaleźć indywidualną ścieżkę rozwoju.

Moja praca

Specjalnie dla PsychoLogo stworzyła darmowe materiały do pobrania: kalendarz do zrobienia razem z dzieckiem

Dyplomy i certyfikaty

Dyplomy Martyna Witecka Dyplomy Martyna Witecka Dyplomy Martyna Witecka Dyplomy Martyna Witecka Dyplomy Martyna Witecka Dyplomy Martyna Witecka Dyplomy Martyna Witecka

W PsychoLogo prowadzi:

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej

Darmowe materiały: