Magdalena Szołtysik

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Magda o sobie

Każdy człowiek od pierwszych dni życia staje się organizmem, na który składa się szereg doświadczeń emocjonalnych, fizycznych, społecznych, a także pochodzących z wnętrza ciała. Mając te elementy na uwadze, zwracam szczególną uwagę na holistyczne podejście do pracy terapeutycznej z dzieckiem. Podążając za małym pacjentem, staram się zbudować zaufanie, które jest fundamentem podczas wspierania prawidłowego rozwoju poznawczego, a także emocjonalnego.

Mając przekonanie, że to jak funkcjonuje ciało oraz układ nerwowy wpływa na aktywność dziecka w zdobywaniu doświadczeń społecznych i psychicznych, pracuję w oparciu o integrację bodźców sensorycznych, integrację bilateralną oraz techniki czaszkowo-krzyżowe.

Wykształcenie

Psychologia
Studia magisterskie Uniwersytet Opolski

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
Certyfikat I i II stopień PTIS

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa w ujęciu biodynamicznym

Integracja Bilateralna

Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych

Manipulacje ustno-twarzowe, ćwiczenia usprawniające narząd mowy i redukujące ból.

Opóźnienie neuromotoryczne wg Programu Stymulacji i Wygaszania Odruchów Sally Goddard
Szkolenie podstawowe

Trening Umiejętności Społecznych
Szkolenie

Zaparcia nawykowe i moczenie
Szkolenie

W PsychoLogo prowadzi:

Diagnoza integracji sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej