Joanna Blacha

Muzykoterapeuta, oligofrenopedagog, trener TUS

Asia o sobie

Każde spotkanie z dzieckiem i muzyką jest dla mnie źródłem energii, motywacji do pracy i przede wszystkim fascynującą przygodą. Wykorzystując szerokie możliwości muzykoterapii staram się nawiązać z podopiecznym niepowtarzalny kontakt, towarzysząc w budowaniu relacji, rozwijając wrodzony potencjał. W kontakcie z dzieckiem jestem uważna na jego emocje i spontaniczną ekspresję.

Szczególnie bliskie jest mi wsparcie osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Wykształcenie

I i II stopień w klasie fortepianu i rytmiki
Państwowa Szkoła Muzyczna

Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Edukacja i wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera
Studia podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie: oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe

Metody ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne
Kurs doskonalący

Organizacja procesu edukacji i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Szkolenie. Fundacja Prodeste

Terapia kognitywna. Techniki terapeutyczne
Szkolenie. Fundacja Prodeste

Terapia zabawą
Kurs

Sala doświadczania świata - koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania. Poziom podstawowy
Szkolenie certyfikowane. Fundacja Sensoria

Trening Umiejętności Społecznych
IDN Wiedza, kurs

O specjaliście

Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Terapeuta z pasją, która w namacalny sposób przekłada się na jakość prowadzonych przez nią zajęć. Dzieci ją uwielbiają i ze zniecierpliwieniem oczekują kolejnego spotkania. Dociera do serca maluchów i porusza je pięknem muzyki. Pracuje w podejściu eklektycznym z elementami muzykoterapii kreatywnej Nordoff – Robbins, rytmiki dalcrozowskiej oraz metody Carla Orff’a.

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, szkoleniach i warsztatach muzykoterapeutycznych oraz z zakresu terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dyplomy i certyfikaty

W PsychoLogo prowadzi:

Muzyka dla okruszka

Muzyka dla okruszka

Muzyka dla malucha

Muzyka dla malucha

Muzykoterapia

Muzykoterapia

Darmowe materiały: