Anna Głuchowska

Terapeuta Integracji Sensorycznej, fizjoterapeutka

Ania o sobie

Lubię pracę z dziećmi, jest ona ciekawa i twórcza, niesie ze sobą też wiele niespodzianek. W swojej pracy staram się podchodzić indywidulanie do każdego małego pacjenta. Ważne jest dla mnie holistyczne podejście i zrozumienie często nie rozumianych przez środowisko zachowań czy ograniczeń, z którymi musi się on mierzyć.

Cieszę się gdy wspólnie możemy wypracowywać postawione cele, a rodzic i dziecko widzą realne zamiany, które dokonują się nie tylko na sali podczas zajęć ale przede wszystkim w codzienności.

Prowadzę także konsultacje fizjoterapeutyczne.

Wykształcenie

Fizjoterapia
Studia licencjackie i magisterskie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Fizjoterapia, Terapia Neurorozwojowa
Studia Podyplomowe na kierunku Neurorozwojowa Terapia Dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego na GWSH

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
Kurs I i II stopnia PSTIS

Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe Instytut Nauk Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych

W PsychoLogo prowadzi:

Diagnoza integracji sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej