Aneta Kołodziejczyk-Borzuchowska

Psycholog

Aneta o sobie

W swojej pracy łączę wiedzę płynącą z różnych koncepcji i podejść do wychowania, głównie z Rodzicielstwa Bliskości i Self-reg oraz wykorzystuję elementy psychologii poznawczej i behawioralnej. W pracy z dzieckiem staram się widzieć coś więcej niż tylko zachowanie dziecka, szukać przyczyn i w ten sposób szukać rozwiązań dla różnych sytuacji. Najważniejsze jest dla mnie podmiotowe traktowanie każdego, kto do mnie przychodzi. Zależy mi na budowaniu zaufania we wzajemnej relacji. W mojej pracy staram się podążać za dzieckiem. Ponadto wspieram dzieci i rodziców w budowaniu pozytywnych relacji oraz radzeniu sobie z wyzwaniami rozwojowymi.

Prywatnie jestem żoną i mamą wymagającego syna. Dzięki temu wiem, ile cierpliwości i pokory wymaga rodzicielstwo.

Wykształcenie

Psychologia
Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Przygotowanie pedagogicznego
Studia podyplomowe. Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Trening Umiejętności Społecznych
Szkolenie. Fundacja Pomoc Autyzm – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Terapia Behawioralna w teorii i praktyce
3-stopniowe szkolenie. Centrum Terapii Behawioralnej

Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej – diagnoza-terapia-masaż I i II stopnia
Szkolenie. ProCentrum – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapie – behawioralne strategie oddziaływań terapeutycznych
Szkolenie.

Zaparcia nawykowe i moczenie
Szkolenie

Self-regulation dla specjalistów
Kurs

O specjaliście

Specjalizuje się w diagnozie, poradnictwie oraz terapii zaburzeń rozwojowych, poznawczych i emocjonalnych u dzieci. Stale podnosi swoje kwalifikacje, bierze udział w kursach i szkoleniach obejmujących zagadnienia związane z wspieraniem rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dziecka. W 2021 roku rozpoczęła roczne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Praca

Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym doświadczających trudności rozwojowych, problemów emocjonalnych, problemów w relacjach rodzinnych i rówieśniczych oraz trudności w świecie społecznym. Prowadzi działania psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów.

W PsychoLogo prowadzi:

Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięc

Diagnozy psychologiczne

Diagnozy psychologiczne