Profile

Marta Polomska

W swojej praktyce terapeutycznej najważniejszy jest dla mnie szacunek dla dziecka, wszystkich jego uczuć i myśli. Każde dziecko lub nastolatek stanowi dla mnie unikalną osobę, pełną indywidualnego potencjału, w którego uwalnianiu i rozwoju pragnę mu towarzyszyć.

Wykształcenie

  • Pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim.
  • Dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
  • Szkolenie z zakresu psychoterapii

Więcej o mnie

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilka lat na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (jako psycholog i psychoterapeuta) oraz – jako psycholog w trzech szkołach podstawowych. Stale poszerza swoją wiedzę zawodową, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji.

Ważna jest dla niej współpraca z rodzicami poprzez udzielanie im wsparcia w nauce rozumienia potrzeb oraz komunikatów swojego dziecka, a także pomoc w budowaniu mocnej i zdrowej relacji z nim.

W Psychologo prowadzę:

  • Konsultacja z terapeutą
    120.00 

    Konsultacje z terapeutą dotyczą przede wszystkim dziecięcych lęków, trudności emocjonalnych, nadpobudliwości psychoruchowej, nasilonej nieśmiałości, mutyzmu, zaburzeń snu, jedzenia, defekcji, trudności szkolnych w nauce i w kontaktach społecznych. Pierwsze spotkania mogą uzasadnić potrzebę głębszej diagnozy z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci od urodzenia do drugiego roku życia, intelektu, zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnozę gotowości szkolnej oraz diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju. Na ten moment możliwe terminy spotkań z terapeutą to wtorki w godzinach 11-16.

    Dodaj do koszyka