Profile

Adriana Rybicka-Klimczyk

 

W pracy z dzieckiem kieruję się ideą emocjonalnej dostępności, nieoceniania, budowania przymierza i zaufania w relacji terapeuta- dziecko by w tej atmosferze móc oswajać dziecięce lęki i rozwiązywać wewnętrzne konflikty.

Celem mojej pracy terapeutycznej jest nie tylko pomoc dziecku, ale przede wszystkich pomoc rodzicom w empatycznym dostrajaniu się oraz dostrzeżeniu i nazwaniu uczuć dziecka.

Wykształcenie

 • Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Więcej o mnie

Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Feniks w Gliwicach. Specjalizuje się w diagnozie, poradnictwie oraz terapii zaburzeń rozwojowych, poznawczych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży. W 2018 roku rozpoczęła całościowe szkolenie z psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi specjalistyczne diagnozy z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci od urodzenia do drugiego roku życia, intelektu, zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnozę gotowości szkolnej oraz diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju.

Na ten moment możliwe terminy spotkań z terapeutą to wtorki w godzinach 11-16.

W Psychologo prowadzę:

 • Konsultacja z terapeutą
  120.00 

  Konsultacje z terapeutą dotyczą przede wszystkim dziecięcych lęków, trudności emocjonalnych, nadpobudliwości psychoruchowej, nasilonej nieśmiałości, mutyzmu, zaburzeń snu, jedzenia, defekcji, trudności szkolnych w nauce i w kontaktach społecznych. Pierwsze spotkania mogą uzasadnić potrzebę głębszej diagnozy z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci od urodzenia do drugiego roku życia, intelektu, zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnozę gotowości szkolnej oraz diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju. Na ten moment możliwe terminy spotkań z terapeutą to wtorki w godzinach 11-16.

  Dodaj do koszyka
 • Terapia dziecięca
  240.00 360.00 

  Terapeuta dziecięcy prowadzi specjalistyczne diagnozy z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci od urodzenia do drugiego roku życia: intelektu, zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnozę gotowości szkolnej oraz diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju.

  Wybierz opcje