Terapia jąkania

Przebieg diagnozy

Przykładowy przebieg diagnozy dla dzieci do 7-go roku życia.

Pierwsze spotkanie

Wstępne badanie przesiewowe – 30-50 minut, w którym uczestniczy jeden lub dwoje rodziców plus dziecko. Celem spotkania jest ustalenie, czy dalsza, bardziej szczegółowa diagnoza jest konieczna. Podczas spotkania omawiany jest kwestionariusz wstępnego badania.

Koszt: 100 PLN

Formularz przesiewowy, który należy wypełnić i przynieść na spotkanie

Pobierz formularz

Pełna diagnoza

Wykonywana w razie potrzeby, po pierwszym spotkaniu – składa się z dwóch spotkań:

Pierwsza sesja diagnostyczna – 90-120 minut – jeden lub oboje rodziców, bez rodzeństwa – badanie mowy i języka dziecka, diagnoza jąkania, badanie kompetencji komunikacyjnych w kontakcie rodzic-dziecko.

Koszt: 200 PLN

Druga sesja diagnostyczna – 90-120 minut- oboje rodziców lub opiekunów (jeden rodzic w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko). Bez dzieci! 🙂 – szczegółowy wywiad, przekazanie ważnych informacji na temat genezy jąkania oraz rokowań w oparciu o dane z wywiadu. Rozwianie wszelkich wątpliwości rodziców. Opis przebiegu terapii.

Koszt: 200 PLN

Terapia metodą Palin PCI

6 spotkań w tygodniowych odstępach. Czas trwania – około 50 minut.

Koszt jednego spotkania: 100 PLN

Wizyta kontrolna

Po sześciu tygodniach od zakończenia terapii – ocena jąkania według rodziców oraz przez terapeutę. Podjęcie decyzji o dalszych działaniach:

1. Monitoring – raz w miesiącu, przez okres co najmniej jednego roku

2. Kontakt w razie pojawienia się pogorszenia w płynności mowy dziecka

3. Dalsza terapia ukierunkowana na bezpośrednią pracę terapeuty z dzieckiem

Koszt wizyty kontrolnej: 100 PLN


Przebieg diagnozy

Przykładowy przebieg diagnozy dla dzieci powyżej 7-go roku życia.

Pierwsze spotkanie

90-120 minut – rodzic podczas spotkania omawiany jest kwestionariusz wstępnego badania, który rodzice pobierają ze strony i przynoszą ze sobą. Omówienie kwestionariusza, czynników wpływających na dalsze rokowania. Diagnoza stopnia nasilenia niepłynności mowy.

Koszt: 200 PLN

Podjęcie decyzji o dalszych działaniach.

Drugie spotkanie

60-90 minut minut – oboje rodziców lub opiekunów (jeden rodzic w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko). Bez dzieci! 🙂 – szczegółowy wywiad, przekazanie ważnych informacji na temat genezy jąkania oraz rokowań w oparciu o dane z wywiadu. Rozwianie wszelkich wątpliwości rodziców. Opis przebiegu terapii. Ustalenie celów terapeutycznych. Omówienie roli rodziców w terapii jąkania dziecka.

Koszt: 150 PLN

Sesje terapeutyczne z dzieckiem

45-50 minut

Koszt: 100 PLN

Masz pytania? Zadzwoń: (+48) 667 226 827
https://psychologo.pl/wp-content/uploads/2019/04/Wstępne-badania-przesiewowe-PSYCHOLOGO.pdf