Muzykoterapia

Rozwój poprzez muzykę

Muzykoterapia - co to takiego?

Terapeuta tworzy z pacjentem unikalną relację, wykorzystując do tego moc muzyki. Bo przecież nie potrzeba słów, by podjąć muzyczny dialog. Nie potrzeba omawiania emocji, by móc je szczerze wyrazić grając i muzykując. Uczestnictwo w muzykoterapii nie stawia wymagań czy ograniczeń. Na bębnach można grać każdą częścią ciała – nie tylko ręką, a śpiewać można bez słów lub na przykład wokalizować. Muzykoterapia to dla pacjenta przyjemne i wartościowe przeżycie, nie jest to jednak tylko zabawa. Jest to terapia oparta na dowodach naukowych, a jej proces jest zaplanowany oraz ma wyznaczony cel terapeutyczny.

Ekspresja muzyczna poprzez gest, ruch, śpiew jest znacznie bliższa dziecku niż dorosłemu człowiekowi, gdyż jest elementem jego naturalnej życiowej aktywności. Muzykoterapia jest metodą niewerbalną, bezpieczną i efektywną w odniesieniu do dzieci i młodzieży z różnymi problemami rozwojowymi. Składowe części muzyki, takie jak rytm, melodia, wysokość dźwięków, metrum, dynamika, nastrój, tempo, słowa piosenek tworzą swoistą strukturę, która jako całość ma moc wywoływania stymulacji sensorycznej – wszystko to czyni muzykę unikalnym środkiem wspierającym rozwój dziecka z niepełnosprawnością.

Muzykoterapia w PsychoLogo w Zabrzu to unikalna oferta wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami oraz z trudnościami rozwojowymi.Zapraszamy do skorzystania z unikalnej oferty zajęć muzykoterapii indywidualnej, prowadzonych przez wykwalifikowanego muzykoterapeutę, pedagoga specjalizującego się w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera i oligofrenopedagoga.

Spotkanie wstępne150 PLN

Przed rozpoczęciem zajęć muzykoterapii, z rodzicem.

Jedno spotkanie120 PLN

Sesje trwają około 45 minut (w zależności od wieku i możliwości dziecka) plus czas na omówienie zajęć i wskazówek do pracy w domu z rodzicem.

Gabinet muzykoterapii Gabinet muzykoterapii Gabinet muzykoterapii

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Warto się przygotować!

Pamiętaj, żeby zapisywać wszystkie pytania. W trakcie konsultacji często zapominamy o coś zapytać.

Przynieś ze sobą wyniki dziecka.

Jeżeli dziecko uczęszcza do poradni specjalistycznej, np. laryngologicznej, psychologicznej koniecznie zabierz ze sobą wyniki badań, opinie, zaświadczenia. Przydaje się również książeczka zdrowia dziecka.

Więcej o muzykoterapii

Działanie muzyki w terapii:

 • Stwarza możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu psychofizjologicznego i emocjonalnego oraz budowania wartościowej relacji z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.
 • Umożliwia ekspresję osobom, które nie posługują się mową lub mają ograniczenia w sprawności językowej.
 • Dostarcza okazji do przeżyć, które motywują do uczenia się we wszystkich dziedzinach funkcjonowania.
 • Stwarza możliwości pozytywnych, korzystnych i przyjemnych doświadczeń społecznych, niedostępnych w inny sposób.
 • Rozwija świadomość własnej osoby, innych ludzi i otoczenia, co poprawia funkcjonowanie i pobudza do samodzielnego życia.

Dla kogo?

Dla dzieci i młodzieży przejawiających różnorodne trudności i wyzwania rozwojowe, w obszarze nawiązywania relacji, komunikacji, emocji i zachowania. Terapia przez muzykę szczególnie dedykowana jest osobom:

 • z autyzmem i zespołem Aspergera (ASD),
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD),
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami zmysłu wzroku i słuchu,
 • z zespołem Downa.

Kto prowadzi?

Joanna
Blacha
Muzykoterapeuta

trending_flat
Joanna Blacha

Skorzystaj z usługi