Rozwój mowy dziecka

Wady wymowy

Więcej o wadach wymowy

O wadach wymowy mówimy, gdy dziecko komunikuje się z otoczeniem w sposób prawidłowy, lecz nie wymawia wszystkich dźwięków odpowiednich dla jego wieku. To znaczy, że zasób słów, budowane konstrukcje, nawiązywanie dialogów itp nie są opóźnione, za to realizacja dźwięków jest odpowiednia dla dziecka młodszego lub jest zniekształcona. 

Zdarza się, że opóźniony rozwój mowy towarzyszy poważniejszym zaburzeniom, takim jak niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwoju (Zespół Aspergera, autyzm).

Nie zawsze udaje nam się znaleźć przyczynę opóźnionego rozwoju mowy, jednak zawsze możemy podjąć działania, które wesprą rozwój mowy dziecka i pomogą mu osiągnąć pełną sprawność, adekwatną do jego wieku.

Kiedy się wybrać do logopedy?

Jeżeli zauważysz, że któryś z poniższych warunków w zależności od wieku dziecka nie jest spełniony, może to oznaczać, że konieczna jest konsultacja z logopedą.

Rozwój mowy

Trzeci rok życia

 • dziecko wykonuje trudniejsze polecenia - np. weź plecak i chodź do taty,
 • rozróżnia przeciwieństwa - jest - nie ma, duży - mały,
 • nazywa większość znanych mu przedmiotów,
 • popełnia błędy gramatyczne np. idłam zamiast szłam,
 • buduje dłuższe i trudniejsze zdania,
 • stosuje zaprzeczenia: "nie ma...",
 • wymawia trudniejsze głoski: K, G, L,
 • najtrudniejsze dźwięki zamienia prostszymi: szalik - salik, czapka - capka, rower - lowel.
 • pojawiają się pierwsze proste słowa: np. bam, am, papa, mama, tata.
Rozwój mowy

Czwarty rok życia

 • dziecko rozumie złożone polecenia, można z nim swobodnie porozmawiać na różne tematy. Samo wypowiada się na dowolny temat stosując ograniczone, znane sobie słownictwo,
 • prócz dotychczasowo wymawianych głosek (wszystkie samogłoski, K, G, F, W, T, D, N, P, B, M, Ł, J, L, Ś, Ź, Ć, DŹ) dochodzą nowe, trudniejsze: S, Z, C, DZ,
 • głoski SZ, Ż, CZ, DŻ mogą być zamieniane na S, Z, C, DZ, ale już nie na Ś, Ź, Ć DŹ,
 • głoska R może być zamieniana na L, ale już nie na J,
 • mowa dziecka brzmi czysto, nie przypomina wymowy "Kaczora Donalda", język nie wchodzi między zęby,
 • dziecko mówi płynnie - powtórzenia wyrazów, sylab, głosek występują rzadko, sporadycznie,
 • wciąż mogą występować błędy gramatyczne - dziecko cały czas nabywa reguł języka.
Rozwój mowy

Piąty rok życia

 • z dzieckiem można porozmawiać na różne tematy. Samo wypowiada się na dowolny temat stosując coraz bardziej zróżnicowane słownictwo,
 • prócz dotychczasowo wymawianych głosek (wszystkie samogłoski, K, G, F, W, T, D, N, P, B, M, Ł, J, L, Ś, Ź, Ć, DŻ, S, Z, C, DZ) dochodzą nowe, trudniejsze: SZ, Ż, CZ, DŻ,
 • tylko głoska R może być zamieniania na inną, czyli L, ale już nie ma J. Żadne inne głoski nie są już pozamieniane,
 • mowa dziecka brzmi czysto, nie przypomina wymowy "Kaczora Donalda", język nie wchodzi między zęby,
 • dziecko mówi płynnie - powtórzenia wyrazów, sylab, głosek występują rzadko, sporadycznie,
 • błędy gramatyczne są coraz rzadsze. Dziecko potrafi powtórzyć trudne, długie wyrazy.
Rozwój mowy

Szósty rok życia

 • dziecko prawidłowo wymawia wszystkie dźwięki języka polskiego - jako ostatnia pojawia się głoska R,
 • dziecko potrafi poskładać wyraz z części na podstawie tego, co słyszy - z sylab, głosek lub np. D-O-M lub KU-BEK,
 • dziecko dzieli wyrazy na sylaby,
 • dziecko słyszy, jaka głoska znajduje się na początku lub końcu wyrazu. Potrafi określić pozycje danej głoski w wyrazie (początek, środek lub koniec),
 • dziecko potrafi określić, czy dany wyraz wymawiany jest poprawnie czy nie np. szafa - safa, domek - tomek,
 • mowa dziecka brzmi czysto, nie przypomina wymowy "Kaczora Donalda", język nie wchodzi między zęby,
 • dziecko mówi płynnie - powtórzenia wyrazów, sylab, głosek występują rzadko, sporadycznie.

Umów się na konsultacje diagnozę terapię zajęcia dla dzieci

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.