By znaleźć źródło zaburzeń

Diagnoza integracji sensorycznej

Diagnoza SI

Trafna diagnoza procesów przetwarzania zmysłowego  dziecka lub osoby dorosłej musi uwzględnić wszystkie obszary jej funkcjonowania. Podczas diagnozy poznajemy preferencje dziecka, jego mocne strony obraz obszary, które stanowią wyzwanie. W przypadku diagnozy dzieci polegamy w dużej mierze na szczegółowym wywiadzie z rodzicem, który jest bazą dla dalszego procesu diagnostycznego.

Podczas diagnozy korzystamy ze standaryzowanych testów oraz prób klinicznych, a także swobodnej obserwacji dziecka i jego zachowania w dowolnej i kierowanej aktywności.

Diagnozę kończy wydanie obszernej i szczegółowej opinii, która zostaje dokładnie omówiona z rodzicami. To ważne, aby rodzice rozumieli, czego potrzebuje ich dziecko, by mogli lepiej planować wspierające dla niego działania w codziennej aktywności.

Diagnoza składa się z czterech spotkań:

  • Wywiad z rodzicami/rodzicem – spotkanie bez dziecka

  • Pierwsze spotkanie diagnostyczne z dzieckiem

  • Drugie spotkanie diagnostyczne z dzieckiem

  • Wydanie i omówienie opinii - spotkanie bez dziecka

W wyjątkowych sytuacjach liczba spotkań może ulec zwiększeniu.

Dzieje się tak, gdy obserwacja dziecka jest utrudniona, na przykład dziecko rozpoczyna dającą się rzetelnie ocenić współpracę z terapeutą dopiero na drugim spotkaniu. Dodatkowe spotkanie umawiane jest także wtedy, dy konieczne jest pogłębienie wywiadu lub szersze omówienie opinii z rodzicem. Zawsze jest to ustalane z rodzicami.

Nasza oferta

DIAGNOZA SI

  • Spotkanie z wydaniem opinii 125 PLN

Pełna diagnoza składa się z czterech spotkań. Czas jednego spotkania to około 50 min.

Kto prowadzi?

Umów się na konsultacje diagnozę terapię zajęcia dla dzieci

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.