Diagnoza odruchów INPP

By znaleźć przyczynę bieżących trudności

Na czym polega diagnoza odruchów INPP?

Metoda INPP zajmuje się zagadnieniem dojrzałości neuromotorycznej, czyli występowaniu zbioru wczesnych (pierwotnych) odruchów powyżej 6 miesiąca życia (ostatecznie powyżej 12 m.ż.) w połączeniu z brakiem lub niedojrzałością odruchów późniejszych (posturalnych) powyżej wieku trzech i pół roku.

Oznacza to, że Centralny Układ Nerwowy (CUN) funkcjonuje odruchowo, co już nie powinno występować u dziecka w pewnym wieku. Dojrzewający układ nerwowy stopniowo powinien coraz bardziej świadomie i dowolnie planować ruch dużych części ciała i bardziej precyzyjny.n O opóźnieniu można mówić tylko wtedy, gdy nie występuje uszkodzenie centralnego układu nerwowego, ani choroba degeneracyjna mózgu.

INPP450 PLN

Diagnoza dojrzałości neuromotorycznej wg Sally Goddard-Blythe

Wizyta kontrolna150 PLN

Diagnoza opiera się na szczegółowym wywiadzie, wypełnieniu kwestionariusza INPP oraz całej baterii testów oceniających szczegółowo rozwój fizyczny dziecka.

Diagnozę wykonujemy u dzieci od 7.roku życia. Składa się z 3 spotkań (każde trwające 1 h) – dwa diagnostyczne oraz jedno z przekazaniem raportu z wynikami oraz ewentualnym instruktażem dotyczącym rozpoczęcia terapii/ nauką ćwiczenia do wykonywania w domu. Postępy w terapii i modyfikację ćwiczeń przeprowadzane są co ok. 8 tygodni – pod warunkiem regularnego wykonywania ćwiczeń w domu. Wizyta kontrolna trwa około 45 – 60 minut.

Gabinet Integracji Sensorycznej Gabinet Integracji Sensorycznej Gabinet Integracji Sensorycznej

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Warto się przygotować!

Pamiętaj, żeby zapisywać wszystkie pytania. W trakcie konsultacji często zapominamy o coś zapytać.

Przynieś ze sobą wyniki dziecka.

Jeżeli dziecko uczęszcza do poradni specjalistycznej, np. laryngologicznej, psychologicznej koniecznie zabierz ze sobą wyniki badań, opinie, zaświadczenia. Przydaje się również książeczka zdrowia dziecka.

O odruchach pierwotnych

Pojawiają się w pierwszych tygodniach życia jako niezależna od woli dziecka reakcja na pewne bodźce. Stopniowo przekształcają się one w bardziej zaawansowane umiejętności motoryczne. Wczesne odruchy zapewniają swego rodzaju trening dla wielu aspektów późniejszego funkcjonowania. Rozwój mózgu niemowląt w pierwszym roku życia powoduje, że połączenia do wyższych partii mózgu stają się silniejsze, a odruchy pierwotne są stopniowo zastępowane przez bardziej dojrzałe wzorce reakcji – odruchy posturalne. Te odruchy posturalne wspierają kontrolę równowagi, postawy i ruchu w środowisku opartym na oddziaływaniu grawitacji. Ich rozwój znajduje odzwierciedlenie w rosnącej możliwości niemowlęcia do kontrolowania swojego ciała, postawy oraz ruchów dowolnych.

Jeśli odruchy pierwotne nie wygasną, a odruchy posturalne nie wykształcą się do czasu, kiedy dziecko osiągnie wiek szkolny, to mogą one kolidować z rozwojem bardziej złożonych umiejętności.

Wskazania do diagnozy (i ewentualnie terapii) metodą INPP:

 • Zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi (na rowerze, podczas pływania, podczas zabaw ruchowych itp.)
 • Obniżona zdolność koncentracji i utrzymywania uwagi
 • Nieustalona lateralizacja
 • Choroba lokomocyjna
 • Nieumiejętność usiedzenia w miejscu
 • Nieumiejętność milczenia
 • Trudności w nauce czytania
 • Trudności w nauce pisania
 • Trudności w nauce matematyki (pomimo normy intelektualnej)
 • Trudności z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara ze wskazówkami
 • Obniżona koordynacja wzrokowo-ruchową
 • Problemy z mową i artykulacją
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Rozbieżność pomiędzy pracami pisemnymi i wypowiedziami ustnymi
 • Nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia
 • Problemy z utrzymaniem moczu w nocy powyżej 5-go roku życia
 • Lęki

ATOS (Asymetryczny toniczny odruch szyjny)

Gdy dziecko obraca głowę w bok, ręka i noga po stronie, w którą patrzy dziecko prostują się, a przeciwne kończyny – uginają się. Fizjologicznie zanika około 6. miesiąca życia.

Brak integracji tego odruchu, czyli przetrwanie go powyżej 6. msc. życia może powodować:

 • Zachwianie równowagi przy ruchach głowy w bok
 • Ruchy jednostronne zamiast naprzemiennych
 • Trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała
 • Nieustaloną lateralilzację
 • Trudności z czytaniem
 • Słabe wodzenie wzrokiem po linii poziomej
 • Obniżoną percepcje kształtów symetrycznych
 • Trudności z pisemnym wyrażaniem myśli
 • Błędy ortograficzne
 • Nieprawidłowy chwyt pisarski
 • Brzydkie i powolne pismo

Zobacz film

Odruch MORO

Odruch występujący w odpowiedzi na gwałtowną zmianę położenia ciała noworodka, nagły hałas, ostry dźwięk. Noworodek reaguje energicznym wyprostowaniem kończyn górnych i dolnych, wygięciem pleców w łuk i odchyleniem głowy do tyłu, po czym zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje powolny ruch objęcia klaki piersiowej. Odruch pojawia się już w życiu płodowym i powinien wygasać do około 6 miesiąca życia.

Brak integracji tego odruchu, czyli przetrwanie go powyżej 6. msc. życia może powodować:

 • Nadwrażliwość
 • Nadreaktywność
 • Lęk
 • Słabą kontrolę impulsów
 • Łatwość w rozpraszaniu się
 • Słabą koncentracje uwagi
 • Niedojrzałość emocjonalną i społeczną
 • Labilność emocjonalną
 • Przeciążenie sensoryczne

Zobacz film

Odruch Galanta

Drażnienie skóry dziecka na plecach, w okolicy lędźwiowej powoduje zgięcie się ciała w tę stronę. Odruch zanika około 4. miesiąca życia.

Brak integracji tego odruchu, czyli przetrwanie powyżej czasu fizjologicznego może powodować:

 • Nadruchliwość i wiercenie się w pozycji siedzącej
 • Nocne moczenie się
 • Obniżoną koncentracje i uwagę
 • Słabą pamięć krótkoterminowa
 • Niechęć do ubierania obcisłej odzieży
 • Nieprawidłową postawe (skolioza)

Zobacz film

Orduch TOB (Toniczny Odruch Błędnikow)

Możemy zaobserwować dwie formy tego odruchu : TOB w zgięciu (zanika do około 4 msc życia) i w wyproście (integrowany do 3 roku życia).

Odruch ten wywoływany jest ruchem głowy do przodu lub do tyłu. Ruch głowy do przodu powoduje przyjęcie pozycji zgięciowej u noworodka – zięcie kolan i łokci i podkurczenie ich.Wychylenie głowy do tyłu powoduje u noworodka wyprost rąk i nóg.

Brak integracji tego odruchu, czyli przetrwanie powyżej czasu fizjologicznego może powodować:

 • Nieprawidłową postawę ciała
 • Chorobę lokomocyjną
 • Tendencje do chodzenia na palcach
 • Trudności w ocenie kierunku i przestrzeni
 • Zaburzenia ruchu gałek ocznych - wpływ na czytanie
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej
 • Zaburzenia rozwoju mowy
 • Niechęć do aktywności fizycznej
 • Zaburzenia równowagi
 • Podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe

Kto prowadzi?

Ewa
Jaśko
Terapeuta SI, fizjoterapeuta

trending_flat
Ewa Jaśko

Skorzystaj z usługi

Poznaj nowoczesną metodę Tomatisa

Trening polega na podawaniu przez specjalne słuchawki dźwięków w postaci głosu lub muzyki. Kluczowy jest fakt, że dźwięki te są filtrowane - odcinane są wysokie lub niskie częstotliwości, by aktywować obszary kory mózgowej odpowiedzialne za konkretne umiejętności.